Entries by Palmedica

CZY SZKOŁA PODLEGA WPISOWI DO REJESTRU BDO?

Od ponad dwóch lat funkcjonuje Baza danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie zwana BDO. Integralną częścią bazy jest rejestr podmiotów, które między innymi: wprowadzają produkty, wprowadzają produkty w opakowaniach, prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, gospodarują odpadami. Ustawa o Odpadach (2) reguluje kwestie, które działalności podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru. […]

ODPADY MEDYCZNE W POLSCE. Aktualna sytuacja i prognozy.

STATYSTYKI. Odpady medyczne i weterynaryjne z racji swoich właściwości są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Powstają one w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań  i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Część z nich w wyniku świadczenia usług weterynaryjnych, w tym badań, leczenia zwierząt, prac naukowych i doświadczalnych  na zwierzętach.  Na podstawie danych GUS ilość wytworzonych odpadów medycznych  i weterynaryjnych w 2013 r. w stosunku do 2008 r. wzrosła o około 25,6%, z wartości około 36 tys. Mg […]

ZUŻYTY OLEJ JADALNY. JAK Z NIM POSTĄPIĆ?

            Pytanie jak właściwie zutylizować olej jadalny powstający po smażeniu pojawia się bardzo często. I w żadnym wypadku nie należy temat ten bagatelizować bowiem oleje jadalne, wymagają z racji swoich specyficznych właściwości, specjalnego obchodzenia się po ich zużyciu. Nie powinno się ich wylewać go kanalizacji, gdyż w niższych temperaturach olej tężeje co może doprowadzić do jej zapychania. W przypadku restauracji, barów, […]

ODPADY MEDYCZNE WYSOCE ZAKAŹNE. CZY ODPADY ,,COVIDOWE” SĄ DO NICH ZALICZANE?

      Z związku z trwająca pandemią, a co za tym idzie restrykcjami, które za sobą niesie, pojawił się również problem z odpadami medycznymi powstającymi z leczenia pacjentów chorych na COVID-19. Placówki służby zdrowia oraz inne podmioty lecznicze oferujące pomoc medyczną, borykają się z większą niż dotychczas ilością odpadów medycznych, których znaczna część stanowią środki ochrony osobistej personelu, tkj.: kombinezony czy fartuchy ochronne. Problem z tego tego odpadami […]

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA ILOŚCI ODPADÓW MEDYCZNYCH W GABINECIE, A CO ZA TYM IDZIE KOSZTÓW ICH UTYLIZACJI?

            W wyniku prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny, udzielania świadczeń zdrowotnych, usług weterynaryjnych, w tym badań, leczenia zwierząt, prac naukowych i doświadczalnych na zwierzętach, powstają odpady medyczne i weterynaryjne. Wśród nich są odpady o właściwościach zakaźnych, niebezpiecznych innych niż zakaźne oraz innych niż niebezpieczne. Jednym z głównych problemów występujących w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest ich niewłaściwa segregacja […]

Maseczki, rękawiczki w gospodarstwie domowym. Jak właściwie z nimi postępować?

MASECZKI, RĘKAWICZKI…CO DALEJ?           W obecnych czasach, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, używamy więcej niż dotychczas środków ochrony osobistej. Zaliczamy do nich: maseczki, rękawiczki, przyłbice itp. Biorąc pod uwagę, obowiązek z ich korzystania w różnych sytuacjach dnia codziennego, powstają one w bardzo dużych ilościach. Zapewne niejednokrotnie pojawiło się pytanie gdzie i w jaki sposób właściwie należy je zutylizować? Odpowiedź znajdziemy w wytycznych […]

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ ODPADY Z ZAKŁADU POGRZEBOWEGO?

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ ODPADY Z ZAKŁADU POGRZEBOWEGO? Działalność zakładów pogrzebowych jest tematem dość delikatnym.  Jego funkcjonowanie przyczynia się do powstania odpadów, które niestety, z racji właściwości, nie zawsze można zakwalifikować do typowo komunalnych. Kwestia ta jest na pewno aktualna  i problematyczna dla osób, które zakład pogrzebowy prowadzą. Zdarza się, że pojawiają się w zakładzie pogrzebowym odpady typu: podkłady, rękawiczki, narzędzia, ubrania, worki z krwią, opatrunki pochodzące […]

PIELUCHOMAJTKI. GDZIE JE WYRZUCAĆ?

W placówkach takich jak: domy opieki, szpitale oraz w gospodarstwach domowych, normalnym stanem rzeczy jest powstawanie odpadów typu pampersy, pieluchomajtki, podpaski, wkładki higieniczne, które nazywany również adsorpcyjnymi materiałami higienicznymi. Bardzo często pojawiają się zapytania, jak w prawidłowy sposób je zakwalifikować. Czy powinny one zostać przyporządkowane jako odpad medyczny czy tez jako komunalny? Prawidłowa klasyfikacja tego typu odpadów powinna zależeć od stanu zdrowia […]

PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE (18 01 04)

PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE (18 01 04) W GABINECIE Zasady prawidłowej klasyfikacji, magazynowania oraz transportu wewnątrz placówki odpadów medycznych zostały w sposób szczegółowy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (2). Znajdziemy w nim również podział na trzy grupy, uwzględniający ich właściwości. Zaliczamy do nich poszczególne kody odpadów medycznych: a) zakaźne (18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*); […]

JEDEN LOKAL, WIELU LEKARZY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY MEDYCZNE

JEDEN LOKAL, WIELU LEKARZY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY MEDYCZNE Podmioty wytwarzające odpady medyczne (weterynaryjne) mają określone obowiązki wynikające z przepisów prawa. Obowiązki dotyczą wszystkich lekarzy prowadzących praktyki zawodowe, wytwarzających odpady medyczne. Wyjątek stanowią jedynie praktyki kontraktowe* czy praktyki wytwarzające tylko odpady komunalne (3). Istnieją również pewne wyjątki w prowadzeniu ewidencji w przypadku przeniesienia odpowiedzialności za wytworzone odpady. Kiedy ma taka sytuacja miejsce? W przypadku […]