Entries by Palmedica

ZUŻYTY OLEJ JADALNY. JAK Z NIM POSTĄPIĆ?

            Pytanie jak właściwie zutylizować olej jadalny powstający po smażeniu pojawia się bardzo często. I w żadnym wypadku nie należy temat ten bagatelizować bowiem oleje jadalne, wymagają z racji swoich specyficznych właściwości, specjalnego obchodzenia się po ich zużyciu. Nie powinno się ich wylewać go kanalizacji, gdyż w niższych temperaturach olej tężeje co może doprowadzić do jej zapychania. W przypadku restauracji, barów, […]

ODPADY MEDYCZNE WYSOCE ZAKAŹNE. CZY ODPADY ,,COVIDOWE” SĄ DO NICH ZALICZANE?

      Z związku z trwająca pandemią, a co za tym idzie restrykcjami, które za sobą niesie, pojawił się również problem z odpadami medycznymi powstającymi z leczenia pacjentów chorych na COVID-19. Placówki służby zdrowia oraz inne podmioty lecznicze oferujące pomoc medyczną, borykają się z większą niż dotychczas ilością odpadów medycznych, których znaczna część stanowią środki ochrony osobistej personelu, tkj.: kombinezony czy fartuchy ochronne. Problem z tego tego odpadami […]

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA ILOŚCI ODPADÓW MEDYCZNYCH W GABINECIE, A CO ZA TYM IDZIE KOSZTÓW ICH UTYLIZACJI?

            W wyniku prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny, udzielania świadczeń zdrowotnych, usług weterynaryjnych, w tym badań, leczenia zwierząt, prac naukowych i doświadczalnych na zwierzętach, powstają odpady medyczne i weterynaryjne. Wśród nich są odpady o właściwościach zakaźnych, niebezpiecznych innych niż zakaźne oraz innych niż niebezpieczne. Jednym z głównych problemów występujących w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest ich niewłaściwa segregacja […]

Maseczki, rękawiczki w gospodarstwie domowym. Jak właściwie z nimi postępować?

MASECZKI, RĘKAWICZKI…CO DALEJ?           W obecnych czasach, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, używamy więcej niż dotychczas środków ochrony osobistej. Zaliczamy do nich: maseczki, rękawiczki, przyłbice itp. Biorąc pod uwagę, obowiązek z ich korzystania w różnych sytuacjach dnia codziennego, powstają one w bardzo dużych ilościach. Zapewne niejednokrotnie pojawiło się pytanie gdzie i w jaki sposób właściwie należy je zutylizować? Odpowiedź znajdziemy w wytycznych […]

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ ODPADY Z ZAKŁADU POGRZEBOWEGO?

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ ODPADY Z ZAKŁADU POGRZEBOWEGO? Działalność zakładów pogrzebowych jest tematem dość delikatnym.  Jego funkcjonowanie przyczynia się do powstania odpadów, które niestety, z racji właściwości, nie zawsze można zakwalifikować do typowo komunalnych. Kwestia ta jest na pewno aktualna  i problematyczna dla osób, które zakład pogrzebowy prowadzą. Zdarza się, że pojawiają się w zakładzie pogrzebowym odpady typu: podkłady, rękawiczki, narzędzia, ubrania, worki z krwią, opatrunki pochodzące […]

PIELUCHOMAJTKI. GDZIE JE WYRZUCAĆ?

W placówkach takich jak: domy opieki, szpitale oraz w gospodarstwach domowych, normalnym stanem rzeczy jest powstawanie odpadów typu pampersy, pieluchomajtki, podpaski, wkładki higieniczne, które nazywany również adsorpcyjnymi materiałami higienicznymi. Bardzo często pojawiają się zapytania, jak w prawidłowy sposób je zakwalifikować. Czy powinny one zostać przyporządkowane jako odpad medyczny czy tez jako komunalny? Prawidłowa klasyfikacja tego typu odpadów powinna zależeć od stanu zdrowia […]

PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE (18 01 04)

PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE (18 01 04) W GABINECIE Zasady prawidłowej klasyfikacji, magazynowania oraz transportu wewnątrz placówki odpadów medycznych zostały w sposób szczegółowy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (2). Znajdziemy w nim również podział na trzy grupy, uwzględniający ich właściwości. Zaliczamy do nich poszczególne kody odpadów medycznych: a) zakaźne (18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*); […]

JEDEN LOKAL, WIELU LEKARZY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY MEDYCZNE

JEDEN LOKAL, WIELU LEKARZY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY MEDYCZNE Podmioty wytwarzające odpady medyczne (weterynaryjne) mają określone obowiązki wynikające z przepisów prawa. Obowiązki dotyczą wszystkich lekarzy prowadzących praktyki zawodowe, wytwarzających odpady medyczne. Wyjątek stanowią jedynie praktyki kontraktowe* czy praktyki wytwarzające tylko odpady komunalne (3). Istnieją również pewne wyjątki w prowadzeniu ewidencji w przypadku przeniesienia odpowiedzialności za wytworzone odpady. Kiedy ma taka sytuacja miejsce? W przypadku […]

ODPADY PROBLEMOWE MOŻESZ ODDAĆ BEZ PROBLEMU!

ODPADY PROBLEMOWE MOŻESZ ODDAĆ BEZ PROBLEMU! W Polsce w roku 2016 wytworzono 140 mln ton odpadów, z czego 8 % stanowiły odpady komunalne, co daje ich około 12 mln ton. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wychodzi średnio, że Polak wytwarza w ciągu jednego roku średnio 300 kilogramów odpadów komunalnych (1). W naszym kraju szeroko rozumianą gospodarką odpadami komunalnymi zajmuje się gmina. Zadań gminy w zakresie odpadów komunalnych jest sporo, […]

CO OZNACZA WPIS DO REJESTRU I BDO DLA WYTWÓRCY ODPADÓW

  Co oznacza wpis do rejestru oraz baza danych o odpadach dla wytwórców odpadów. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru wynika z przepisu Ustawy o Odpadach (1), według którego: ,,Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów” (art. 50, ust. 1, pkt. 5, ppkt e). Wyjątek stanowią wytwórcy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Te podmioty […]