Praktyczne warsztaty dla wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych

12 czerwca 2017

Gdańsk, Park Naukowo-Technologiczny