„HIGIENA, DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA I ODPADY MEDYCZNE W TWOIM GABINECIE KOSMETYCZNYM”

10 listopada 2017 r.

Gdańsk, Park Naukowo-Technologiczny.

DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA I ODPADY MEDYCZNE W TWOIM GABINECIE KOSMETYCZNYM
 • DEZYNFEKCJA

 • STERYLIZACJA

 • ODPADY MEDYCZNE

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, studiach tatuażu i gabinetach odnowy biologicznej. Uczestnikom zostaną zaprezentowane prawidłowe zasady wykonywania procesów dezynfekcji i sterylizacji w pracy zawodowej. Dodatkowo zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami i regulacjami w zakresie gospodarki odpadami medycznymi, sposobie postępowania z nimi oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

Zakres szkolenia

 • Wymogi formalne związane z prowadzeniem gabinetu kosmetycznego.
 • Wymogi prawne dotyczące prowadzenia gabinetu kosmetycznego w aspekcie sanitarno – higienicznym.
 • Potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne w gabinecie kosmetycznym.
 • Procedury higieniczne jako gwarant bezpiecznego gabinetu.
 • Procesy dezynfekcji i sterylizacji.
 • Przygotowanie roztworu roboczego.
 • Pokaz dostępnych preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętu w aspekcie ekonomiki użytkowania i bezpieczeństwa
 • Postępowanie z odpadami medycznymi w gabinetach kosmetycznych w kontekście ich wytwarzania, magazynowania i utylizacji
 • Obowiązki właścicieli gabinetów kosmetycznych w zakresie wytwarzanych odpadów medycznych (karta przekazania odpadów, ewidencja, sprawozdanie do Marszałka)

METODOLOGIA

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnej prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktyczną w formie warsztatów. Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne gdzie każdy uczestnik szkolenia ma prawo zadania 3 pytań bezpośrednio do prowadzącego i omówienia ich podczas szkolenia (pod warunkiem podania ich w karcie zgłoszenia na szkolenie).