BDO

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Odkąd weszło w życie BDO, wszelkie dokumenty ewidencji odpadów (karty przekazania oraz karty ewidencji odpadów) czy sprawozdania roczne o wytworzonych odpadach, gromadzi się w postaci elektronicznej, za pośrednictwem bazy. 

Wytwórca odpadów medycznych lub weterynaryjnych jest zobowiązany do uzyskania numeru BDO i tym samym rejestracji w bazie. Jest on niezbędny, aby móc zgodnie z prawem ewidencjonować wytworzone przez siebie odpady. Numer BDO uzyskuje się wysyłając elektronicznie wniosek rejestrowy na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Firma Palmedica oferuje pomoc dla nowych Klientów w uzyskaniu takiego numeru. W przypadku zmiany siedziby, dodaniu nowego miejsca odbioru odpadów itp., które wymagają zmian w BDO, również możecie Państwo liczyć na naszą firmę i wsparcie merytoryczne w tym zakresie.