Maseczki, rękawiczki w gospodarstwie domowym. Jak właściwie z nimi postępować?

MASECZKI, RĘKAWICZKI… CO DALEJ?

          W obecnych czasach, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, używamy więcej niż dotychczas środków ochrony osobistej. Zaliczamy do nich: maseczki, rękawiczki, przyłbice itp. Biorąc pod uwagę, obowiązek z ich korzystania w różnych sytuacjach dnia codziennego, powstają one w bardzo dużych ilościach. Zapewne niejednokrotnie pojawiło się pytanie gdzie i w jaki sposób właściwie należy je zutylizować? Odpowiedź znajdziemy w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (1, 2) określających postępowanie z odpadami powstającymi w czasie epidemii. Zalecenia te określają wskazania w jaki sposób właściwie zabezpieczyć zużyte środki ochrony osobistej oraz do jakiego kosza należy je wrzucać.

ZALECENIA

       W przypadku, gdy jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy z maseczek czy rękawiczek w komunikacji, na ulicy, w sklepach, wówczas tego typu środki ochrony wrzucamy do zwykłego pojemnika lub worka na odpady komunalne. Dodatkowo zaleca się, aby przed wrzuceniem ich do kosza na odpady zmieszane, zebrać w jeszcze jeden dodatkowy worek. Jeżeli środki ochrony osobistej są używane przez osoby, które przebywają na kwarantannie lub w izolacji, które były narażone na zakażenie lub są zarażone koronawirusem SARS-CoV-2, mają bezpośredni kontakt z zakażonymi lub są chore na COVID-19, tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. Odpady takie umieszcza się w worku przeznaczonym tylko wyłącznie na ten cel. Worka tego nie należy zgniatać. Wypełnia się go nie więcej niż 3/4 objętości. W miarę możliwości worek taki należy spryskać środkiem wirusobójczym. Osoba, która jest odpowiedzialna za wynoszenie śmieci od innych osób przebywających w izolacji, powinna włożyć go do drugiego worka, szczelnie zamknąć i wpisać na nim datę oraz godzinę jego zamknięcia. Czynność tą przeprowadza się w rękawiczkach ochronnych. Powinna ona być zakończona umyciem i zdezynfekowaniem rąk przez osoby, które mają kontakt takowymi odpadami.

      To samo dotyczy pozostałych odpadów, powstających w miejscach kwarantanny lub izolacji. Ze względu na ich skład oraz miejsce powstawania stanowią one dalej odpady komunalne. Jednak podczas postępowania z nimi należny zachować szczególne środki ostrożności. 

INNE WYTYCZNE DLA SZPITALI

        W przypadku szpitali, przychodni, w których również produkowane są tego typu odpady, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Ze względu na rodzaj świadczonych usług, są one traktowane jako niebezpieczne i zaliczane do odpadów medycznych. Zgodnie z odgórnymi wytycznymi odpady takie powinny być w odpowiedni sposób magazynowane i zutylizowane przed firmy, które się tym zajmują. Z racji swoich właściwości środki ochrony osobistej od personelu medycznego są wówczas traktowane jako odpady medyczne zakaźne. Jedynym sposobem ich utylizacji w świetle prawa jest termiczne przekształcenie, czyli spalenie.

Źródło:

1.  https://www.gov.pl/web/klimat/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa

2. https://www.gov.pl/web/ukraina/koronawirus-a-odpady—sa-wytyczne-gis

Artykuł przygotowała:

Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica

Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zdjęcie autorstwa Karolina Grabowska z Pexels

Ostatnie posty