Co oznacza wpis do rejestru i bdo dla wytwórcy odpadów

 

Co oznacza wpis do rejestru oraz baza danych o odpadach dla wytwórców odpadów.

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru wynika z przepisu Ustawy o Odpadach (1), według którego: ,,Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów” (art. 50, ust. 1, pkt. 5, ppkt e). Wyjątek stanowią wytwórcy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Te podmioty uzyskują wpis do rejestru z urzędu.
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ma w pełni działać od stycznia 2020 roku. Na razie jej pierwszym etapem funkcjonowania jest rejestracja, która dotyczy również wytwórców odpadów. Marszałek województwa do otrzymaniu wniosku i stwierdzeniu iż nie zawiera on braków formalnych, nadaje 9-cyfrowy numer rejestrowy oraz tworzy w BDO indywidualne konto, do którego wnioskodawca ma się dostęp, za pomocą loginu i hasła. Po zalogowaniu do naszego konta, mamy dostęp do informacji, które były zawarte we wniosku złożonego na potrzeby utworzenia konta.
WIĘCEJ NA TEMAT BAZY I REJESTRACJI POCZYTACIE:
TUTAJ
DOSTĘP DO BAZY DOSTĘPNY JEST POD ADRESEM
https://bdo.mos.gov.pl/web/
Baza danych została utworzona przede wszystkim, aby uszczelnić system, i jako narzędzie walki ze szara strefą. Pozwoli ona, by wszystkie informacje dotyczące rynku gospodarki odpadami zebrane zostały w jednym miejscu (5).
 

Po co potrzebny numer rejestrowy? Gdzie go używać?

1. Zgodnie z Ustawą o Odpadach do BDO wprowadza się roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 76, ust. 2).
Sprawozdanie, które wytwórca odpadów musi corocznie wysyłać do 15 marca do Urzędu Marszałkowskiego, będziemy składać też, albo tylko i wyłącznie logując się na swoje indywidualne konto. Nie wiadomo jednak czy nastąpi to już od roku 2019 czy dopiero w 2020. BDO nie jest jeszcze w pełni rozbudowanym systemem i nie wiadomo od kiedy możemy spodziewać się elektronicznego składania sprawozdań. Przed planowanym, następnym terminem jego złożenia (czyli przed 15 marca 2019 roku) najlepiej wykonać telefon do urzędu marszałkowskiego i tam zasięgnąć informacji w jaki sposób w obecnym roku wygląda zgodnie z prawem złożenie sprawozdań.
2. Obecnie trwają prace na nowelizacją Ustawy o odpadach (2). Zmiany dotyczą przede wszystkim doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania BDO. Będzie również mniej papierologii, bowiem projekt zakłada wycofanie konieczności posługiwania się papierowymi dokumentami, ponieważ ich miejsce zastąpią elektroniczne (4). Zmiany w projekcie Ustawy o odpadach przewidują w stosunku do wytwórcy odpadów i  nadanego rejestrowego następujące zmiany:
Na dokumentach ewidencji (kart przekazania i  karty ewidencji odpadów) trzeba będzie umieszczać nasz numer rejestrowy;
Ewidencja odpadów prowadzona będzie w systemie teleinformatycznym. Dokumenty ewidencji odpadów będziemy sporządzać się, wprowadzając informacje do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
BDO ma w całości działać od 2020 roku. Jednak jak twierdzą eksperci pełną funkcjonalność bazy możemy spodziewać się nawet w latach 2023-2025 (3). Zatem do tego czasu będzie  funkcjonować ewidencja taka jak na dotychczasowych zasadach, czyli papierowa, a elektroniczny rejestr będzie obowiązywał przynajmniej przez najbliższe lata, tylko w ograniczonym zakresie.
Źródła:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314900

BDO zacznie funkcjonować najszybciej w 2023 r.?

Nowelizacja ustawy o odpadach. Mniej papierologii


http://wyborcza.pl/10,82983,23471802,nadchodzi-rewolucja-w-gospodarowaniu-odpadami-zapytalismy-eksperta.html?disableRedirects=true
Artykuł przygotowała:
Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica. Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Ostatnie posty