Sprawozdanie do Marszałka zbiorcze zestawienie o odpadach - Palmedica

Sprawozdanie do Marszałka

Sprawozdanie do Marszałka –  zbiorcze zestawienie o wytworzonych odpadach

Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdania do Marszałka Województwa, o których mowa w art. 73, art. 74a, art. 75 i art. 237a, składają je w terminie       do 15 MARCA za poprzedni rok kalendarzowy.

Należy wypełnić tylko dział 1 (Tabela A i B) oraz dział 2, przykład poniżej.

Formularz Zbiorczego Zestawienia o Odpadach za 2018 rok – POBIERZ
Przykład Wypełnienia Formularza – POBIERZ

W przypadku, gdy miejsce miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów znajduje się na terenie woj. pomorskiego, sprawozdanie można składać:

    • Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
    • Pocztą elektroniczną: zeskanowany, podpisany i opieczętowany w odpowiednich rubrykach, formularz można przesłać jako załącznik PDF na adres e-mail: dros@pomorskie.eu
    • Osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 (parter, pok. nr 4)
    • Osobiście w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa przy ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, (I piętro, pok. nr 100)
  • W przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego wysyłać drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Kontakty do Urzędów:

Szczegółowe informacje o Sprawozdaniu do Marszałka mogą Państwo uzyskać w Wojewódzkich Urzędach Marszałkowskich:
Pomorski Urząd Marszałkowski Wydział Środowiska tel: 58 3268651
Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski Wydział Środowiska tel: 89 5125440

Firma Palmedica regularnie organizuje szkolenia m.in. z obowiązków dotyczących podmioty wytwarzające odpady medyczne, w tym m.in. sprawozdania do Marszałka o wytworzonych odpadach.  Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA. Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą.