Sprawozdanie do Marszałka zbiorcze zestawienie o odpadach - Palmedica

Sprawozdanie do Marszałka

Sprawozdanie do Marszałka –  zbiorcze zestawienie o wytworzonych odpadach

Zgodnie z art. 75. 1. roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza wytwórca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

W związku z wejściem w życie Bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w 2020 roku zbiorcze zestawienie sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za rok 2020 w zakresie wytwarzanych odpadów robią to w terminie do 15 marca 2021 roku.

Kontakty do Urzędów:

Szczegółowe informacje o Sprawozdaniu do Marszałka mogą Państwo uzyskać w Wojewódzkich Urzędach Marszałkowskich:
Pomorski Urząd Marszałkowski Wydział Środowiska tel: 58 3268651
Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski Wydział Środowiska tel: 89 5125440

Firma Palmedica regularnie organizuje szkolenia m.in. z obowiązków dotyczących podmioty wytwarzające odpady medyczne, w tym m.in. sprawozdania do Marszałka o wytworzonych odpadach.  Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA. Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą.