Sprawozdanie

Sprawozdanie do Marszałka –  zbiorcze zestawienie o wytworzonych odpadach

Zgodnie z art. 75. 1. Ustawy o Odpadach roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza wytwórca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

W związku z wejściem w życie Bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w 2020 roku zbiorcze zestawienie sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania w zakresie wytworzonych odpadów medycznych lub weterynaryjnych, mają na to czas do 15 marca każdego roku. Rozliczać się należy za odpady wyprodukowane w całym ubiegłym roku. Np do 15 marca 2023 roku mija termin złożenia sprawozdania za odpady wytworzone w całym roku 2022.

Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc merytoryczną w zakresie wysyłki sprawozdania i  udzieleniu wszelkich informacji w tym zakresie.

Kontakty do Urzędów:

Szczegółowe informacje o Sprawozdaniu do Marszałka mogą Państwo uzyskać w Wojewódzkich Urzędach Marszałkowskich:
Pomorski Urząd Marszałkowski Departament Środowiska i Rolnictwa tel: 58 3268651
Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski Departament Ochrony Środowiska tel: 89 5125440

Firma Palmedica regularnie organizuje szkolenia m.in. z obowiązków dotyczących podmioty wytwarzające odpady medyczne, w tym m.in. sprawozdania do Marszałka o wytworzonych odpadach.  Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce szkolenia. Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą.