Szanowni Państwo,

Firma Palmedica wychodząc na przeciw Państwa potrzebom związanym z prowadzeniem działalności zgodnie z obowiązującym prawem wprowadziła nową usługę:

„DORADCA ADR”

Do końca grudnia 2022 roku skończył się okres przejściowy, w którym wyznaczenie doradcy ADR nie było obligatoryjne. Od dnia 1 stycznia 2023 r. każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie towarów niebezpiecznych do przewozu niezależnie od ilości (m.in. o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 01 80*, 18 01 82*, 18 02 02*, 18 02 05*, 18 02 07*), musi mieć wyznaczonego doradcę ADR lub inaczej nazywanego DGSA (ang. Dangerous Goods Safety Adviser).

Podstawą prawna:

„Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)” oraz „Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147)”. Międzynarodowa umowa ADR (1.8.3.1)  wskazuje, iż : „Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością”

KARY:

 Za brak wyznaczenia doradcy ADR grozi kara 5000 zł.

Nieprzesłanie wojewodzie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy związanego z tym przewozem załadunku kara 5000 zł.

Nie przeszkolenie osób zatrudnionych przy załadunku kara 2000 zł.

 

Wybierając naszą usługę „Doradca ADR” otrzymują Państwo:

 • Natychmiastowe nawiązanie współpracy z kwalifikowanym doradcą ADR,
 • Kilkukrotnie niższy koszt usługi doradztwa ADR niż przy indywidualnie podpisywanej umowie,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, którego niezłożenie zagrożone jest  karą w wysokości do 5000 zł,
 • niezbędne instrukcje pisemne,
 • szkolenia stanowiskowe ADR (pracowników administracyjnych, magazynierów, pomocników) będą zaproponowane  w kilku terminach stacjonarnie oraz online,
 • dokumenty przewozowe,
 • raporty powypadkowe,
 • plany ochrony – towarów dużego ryzyka,
 • opinie i doradztwo,
 • klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,
 • Instrukcja Pisemna ADR wraz z informacjami dotyczącymi odpadów medycznych zostaną przekazane w formie elektronicznej jak i tradycyjnej,
 • Po szkoleniu każda osoba otrzyma odpowiednie Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • Sprawozdanie roczne ADRzostanie sporządzone po otrzymaniu odpowiednich danych (ilości nadawanych towarów niebezpiecznych).
 • Bezpośredni kontakt z kwalifikowanym doradcą ADR,

Wyłączenia od obowiązku posiadania doradcy ADR:
 
Nadawca odpadów niebezpiecznych jest wyłączony spod przepisów ADR i wyznaczenia doradcy z zastosowaniem przepisu ADR 1.1.3.6 tylko i wyłącznie kiedy nadaje odpady w sztukach przesyłki (certyfikowane opakowania dla danego kodu odpadu).
 
Należy pamiętać, ze podczas nadawania odpadów i przewozu luzem (w tym przypadku w workach) nie obowiązują wyłączenia na podstawie kategorii transportowej, tym samym zobowiązuje nadawcę i przewoźnika do spełnienia  wymagań umowy ADR, wyznaczenia doradcy ADR i składania sprawozdania rocznego do ITD.
 
 
 

Z usługi „Doradca ADR” mogą też skorzystać podmioty nie będącymi klientami Palmedica.

Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny,  mailowy lub przez poniższy formularz:

PALMEDICA

Tel. 696850900

e-mail: kontakt@palmedica.pl

Wyślij wiadomość