Praktyczne warsztaty dla wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych

Gdańsk, park naukowo-technologiczny.