Zużyty olej jadalny. Jak z nim postąpić?

            Pytanie jak właściwie zutylizować olej jadalny powstający po smażeniu pojawia się bardzo często. I w żadnym wypadku nie należy temat ten bagatelizować bowiem oleje jadalne, wymagają z racji swoich specyficznych właściwości, specjalnego obchodzenia się po ich zużyciu. Nie powinno się ich wylewać go kanalizacji, gdyż w niższych temperaturach olej tężeje co może doprowadzić do jej zapychania. W przypadku restauracji, barów, punktów gastronomicznych, piekarni itp. gdzie tego typu odpad powstaje w większych ilościach, należałoby go oddać wyspecjalizowanej firmie, która się jego utylizacją zajmuje. Zazwyczaj jest to usługa odpłatna. Zużyty olej może być bowiem poddany recyklingowi i ponownie wykorzystany na przykład do produkcji biopaliw

         W gospodarstwie domowym zużyte oleje jadalne również się zdarzają, na przykład podczas smażenia frytek, czy pączków. Ich ilość jest jednak nieporównywanie mniejsza niż ta powstająca chociażby w restauracjach, jednak i w tym wypadku należy zadbać, aby nie wylewać go do zlewu, toalety, czy bezpośrednio do śmieci. Jeżeli naszym w domu zdarza nam się ,,wyprodukować” olej, należy wlać do słoika lub butelki, odpowiednio zabezpieczyć, i w takim opakowaniu wrzucić do śmieci komunalnych. Oleje jadalne, zarówno te powstające w gospodarstwach domowych, jak i te z punktów gastronomicznych należy zakwalifikować do kodu 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne. Kod 20 01 25 należy zatem do grupy 20-tej (zgodnie z katalogiem odpadów) i jako odpady komunalne należy go traktować.

        W związku z powyższym, że oleje posmażalnicze kwalifikować będziemy do odpadów komunalnych, ich wytwórcy są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji takich odpadów. Oznacza to brak konieczności uzyskania wpisu do rejestru BDO oraz brak konieczności składania sprawozdań w tym zakresie, pod warunkiem że jesteśmy wytwórcami tylko i wyłącznie odpadów komunalnych. Wówczas obowiązek ewidencji spoczywa na podmiocie przejmującym te odpady.

Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)
2.https://bdo.mos.gov.pl/news/jak-nalezy-klasyfikowac-odpady-w-postaci-zuzytych-olejow-jadalnych-ktore-powstaja-na-nieruchomosciach-niezamieszkalych-np-w-punktach-gastronomicznych/
Zdjęcie: RODNAE Productions z Pexels

Ostatnie posty